793 79 79 77
91 431 99 13

Zapisy online: Język niemiecki

Zapisy na język niemiecki. W celu usprawnienia procesu zapisów prosimy o podanie numeru telefonu. Zdecydowanie ułatwi i przyspieszy to kontakt z naszej strony, a numer telefonu będzie użyty tylko w celu przeprowadzenia procesu zapisów do PRESTO.
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby realizacji szkolenia, zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, z późn. zm.)

Wyrażam zgodę na przekazywanie mi informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej przez PRESTO.

angielski niemiecki

Zaznacz wszystkie możliwe dni nauki:

Poniedziałek - środa

Wtorek - czwartek

Sobota - niedziela

Piątek

Sobota

Zaznacz wszystkie możliwe godziny rozpoczęcia kursu:

8:00

10:00

13:00

15:00

17:00

19:00

Skąd dowiedzieli się państwo o szkole PRESTO? - proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź/odpowiedzi:

ulotka reklamowa

baner

od znajomego

ogłoszenia w prasie

internet

REZYGNUJ Z TESTU
1. WORTSCHATZ:
Przetłumacz na język polski. Za dobrą odpowiedź przyznawany jest jeden punkt, za złą zero punktów. Należy uważać na części mowy (czasownik, rzeczownik, przymiotnik itp.) i formy czasownika (jeśli czasownik jest w formie przeszłej, tak też należy go przetłumaczyć, a nie podawać bezokolicznik). W tej części testu nie odliczamy punktów za zła odpowiedź, więc nie będąc pewnym znaczenia można zgadywać.
die Wanddas ist
seinder Regen
buntnull
siebzehndie Bleistifte
anderthalbkönnen
der Deutschesich kämmen
der Bauchdie Einwohnerin
weder...nochals
ankommenaufräumen
der Sessellegen
fürvor
die Wohnunggehen
einschlafenalle 10 Minuten
Rad fahrenklettern
der Domdas Abendessen
die Inseldie Nadel
der Abflug 
 
2. JA oder NEIN:
Na poniższe pytania wymagana jest tylko odpowiedź JA lub NEIN, Jeśli znana jest odpowiedź na pytanie należy po jego prawej stronie napisać JA lub NEIN. Jeśli odpowiedź nie jest znana należy zostawić miejsce przy pytaniu, ponieważ za złą odpowiedź odejmuje się jeden punkt.
Kennst du deinen Name?
 Ist die Sonne blau?
Ist die Pluralform von "Buch" - "die Bücher"?
Ist ein Dorf groß?
 Hast du 10 Finger?
 Können Menschen fliegen?
Trinken Kinder Bier?
Sitzen Sie auf dem Fußboden?
Hat ein Kind zwei Eltern?
Ist die Pluralform von "Kopf" - "die Köpfe".
Heißen die Einwohner von Russland der Russe?
Heißt der achte Monat August?
Sieht man mit den Augen?
 Dauert eine Stunde 60 Minuten?
 Gibt es in Asien mehr Menschen als in Australien?
 Müssen alle Menschen essen und trinken?
Gibt es viele Fische im Meer?
Ist die Nordsee in Polen?
Kann ein Fisch schwimmen?
Ist es richtig zu sagen: "Ich stelle eine Frage"?
Ist das Gegenteil von "teuer" - "billig"
Ist das Imperfekt von "es ist" - " es war".
Gibt es in Afrika viele arme Menschen?
Gehst du ins Schwimmbad wenn du drinnen schwimmen möchtest?
Haben reiche Leute wenig Geld?
Müssen wir "Sie" zu einer Person sagen, wenn wir sie gut kennen?
Sagen wir am Abend "Gute Nacht"?
Sind sechs Stühle zu wenig, wenn acht Personen sitzen möchten?
Musst du in die Schule gehen, wenn du Ferien hast?
Ist das Partizip II von "sein" - "gewesen"
 Braucht man eine Fahrkarte, wenn man mit dem Auto fahren will?
 Braucht man einen Kuli, wenn man schreiben will?
 Haben die nördlichen Länder nur einen kurzen Sommer?

Proszę wpisać słowo znajdujące się na obrazku poniżej.