793 79 79 77
91 431 99 13

Zapisy online: Język angielski

Zapisy na język angielski. W celu usprawnienia procesu zapisów prosimy o podanie numeru telefonu. Zdecydowanie ułatwi i przyspieszy to kontakt z naszej strony, a numer telefonu będzie użyty tylko w celu przeprowadzenia procesu zapisów do PRESTO.
 

Informujmy, że zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE podane podczas kontaktu dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z artykułem 6 punkt b), który mówi, że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. Administratorem przekazanych danych osobowych jest: PRESTO Szkoła Języków Obcych Aleksandra Anna Madeja, al. Wojska Polskiego 7A, 70-470 Szczecin.

Jednocześnie informujmy, że podanie danych osobowych jest dobrowolne; ma Pan/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

angielski niemiecki

Zaznacz wszystkie możliwe dni nauki:

Poniedziałek - środa

Wtorek - czwartek

Sobota - niedziela

Piątek

Sobota

Zaznacz wszystkie możliwe godziny rozpoczęcia kursu:

8:00

10:00

13:00

15:00

17:00

19:00

Skąd dowiedzieli się państwo o szkole PRESTO? - proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź/odpowiedzi:

ulotka reklamowa

baner

od znajomego

ogłoszenia w prasie

internet

REZYGNUJ Z TESTU
1. VOCABULARY TEST:
Przetłumacz na język polski. Za dobrą odpowiedź jest jeden punkt, za złą zero punktów. Należy uważać na części mowy (czasownik, rzeczownik, przymiotnik itp.) i formy czasownika (jeśli czasownik jest w formie przeszłej, tak też należy go przetłumaczyć, a nie podawać bezokolicznik). W tej części testu nie odliczamy punktów za złą odpowiedź, więc nie będąc pewnym znaczenia można zgadywać.
howeversmell
ceilingdraw
outsideallow
tongueavoid
mouthroof
pourmeaning
earnaverage
instead ofduring
throughbetter than
nearlystory
pushflight
sidejoin
seldomempty
slowlyleg
messagehair
the farthestsea
fail 
 
2. YES/ NO TEST:
Na poniższe pytania wymagana jest tylko odpowiedź Yes lub No, Jeśli znana jest odpowiedź na pytanie należy po jego prawej stronie napisać Yes lub No. Jeśli odpowiedź nie jest znana należy zostawić miejsce przy pytaniu, ponieważ za złą odpowiedź odejmuje się jeden punkt.
Are you going to eat this week?
Do most people work on Sunday?
Are you supposed to answer these question with a simple ?yes? or ?no??
Do all the people in Europe speak French?
Is smoking good for the health?
6. Do we call the thing we wear on our heads a hat?
If you were English, would you be taking this exam?
If you swam in the sea in the north of Europe in the middle of winter, would you find the water warm?
Fifteen plus thirty equals twenty-eight. Is that right?
Are you fit to teach Chinese?
Is it right to say: ?I have spoken to him yesterday??
Do the countries of the world play football against one another?
Can we shorten a coat by cutting a piece off the bottom?
Can you hear well with your fingers in your ears?
Is the river in Paris as long as the longest river in the world?
Is this sentence wrong: ?He has been here since two hours??
Do newspapers always tell the truth?
Is your stomach empty after a very large meal?
Are lions wild animals?
Is the past of ?fly ? ?flied??
Ought one to wash oneself when one is dirty?
Is the temperature in Poland higher during the summer than during the winter?
Is there a mistake in this sentence: ?We dress ourself??
Is a room bigger than a book?
Is Thursday the second day of the week?
Do horses have tails?
Do all the people in the world have the same skin colour?
If you fell from the third floor of a building, would you hurt yourself?
Is Christmas in December?
Does everybody eat meat?
Will it rain next year?
Can you sit at the corner of a round table?
Do people usually have their families?

Proszę wpisać słowo znajdujące się na obrazku poniżej.